TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 596-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 596-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 596-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tháng 10 năm 2018; nghe đề án 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; thống nhất sửa đổi một số nội dung Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Ngày ban hành 27/10/2018 Ngày hết hạn 31/10/2018
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại