TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 612-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 612-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 612-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 27 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 và cho ý kiến về một số Đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành 30/12/2018 Ngày hết hạn 04/12/2018
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại