TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 613-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 613-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 613-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp đánh gián tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tháng 12 năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Ngày ban hành 04/12/2018 Ngày hết hạn 07/12/2018
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm