TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 646-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 646-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 646-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng đặc thù cấp tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ngày ban hành 23/01/2019 Ngày hết hạn 30/01/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm