TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 668-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 668-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 668-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn một số nội dung về công tác cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác
Ngày ban hành 06/03/2019 Ngày hết hạn 08/03/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại