TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 674-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 674-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 674-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Bước 1).
Ngày ban hành 11/03/2019 Ngày hết hạn 13/03/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm