TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 693-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 693-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 693-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Văn phòng và các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để thống nhất ban hành các quy định về Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.
Ngày ban hành 26/03/2019 Ngày hết hạn 27/03/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại