TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 698-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 698-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 698-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến nội dung Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới”.
Ngày ban hành 05/04/2019 Ngày hết hạn 10/04/2019
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại