TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 703-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 703-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 703-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến Phương án tổng thể sáp nhập xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ngày ban hành 19/04/2019 Ngày hết hạn 23/04/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại