TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 706-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 706-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 706-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 33 bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 -2020.
Ngày ban hành 23/04/2019 Ngày hết hạn 24/04/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại