TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 709-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 709-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 709-MH/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nghe báo cáo công tác bảo vệ môi trường của huyện Hương Khê.
Ngày ban hành 02/05/2019 Ngày hết hạn 04/05/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm