TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 738-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 738-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 738-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban nội bộ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về thành lập các tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày ban hành 05/06/2019 Ngày hết hạn 07/06/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm