TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 749-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 749-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 749-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; nghe và cho ý kiến về nội dung Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.
Ngày ban hành 19/06/2019 Ngày hết hạn 26/06/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại