TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 755-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 755-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 755-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về một số cơ chế, chính sách trình Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.
Ngày ban hành 01/07/2019 Ngày hết hạn 02/07/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm