TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 757-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 757-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 757-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và một số chính sách trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
Ngày ban hành 01/07/2019 Ngày hết hạn 03/07/2019
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm