TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 771-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 771-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 771-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần; Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thảo luận Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của tỉnh về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ngày ban hành 17/07/2019 Ngày hết hạn 19/07/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại