TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 785-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 785-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 785-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp thảo luận về Phương án tổng thể, quy trình rà soát, đánh giá, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư khi thực hiện sắp xếp xã.
Ngày ban hành 05/08/2019 Ngày hết hạn 09/08/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm