TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 793-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 793-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 793-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tháng 8 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Ngày ban hành 19/08/2019 Ngày hết hạn 23/08/2019
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm