TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 796-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 796-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 796-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, vinh danh điển hình tiên tiến và Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày ban hành 21/08/2019 Ngày hết hạn 29/08/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm