TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 801-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 801-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 801-MH/TU: Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp nghe và cho ý kiến về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
Ngày ban hành 30/08/2019 Ngày hết hạn 06/09/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm