TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 803-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 803-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 803-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Kế hoạch triển khai đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về sắp xếp, bố trí và chính sách đối với cán bộ dôi dư khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.
Ngày ban hành 30/08/2019 Ngày hết hạn 06/09/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm