TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 807-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 807-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 807-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh họp nghe, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
Ngày ban hành 05/09/2019 Ngày hết hạn 09/09/2019
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm