TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 813-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 813-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 813-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ 03 xã của huyện Hương Sơn thuộc diện sắp xếp để hình thành xã mới (chọn làm điểm) và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.
Ngày ban hành 11/09/2019 Ngày hết hạn 18/09/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm