TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 817-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 817-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 817-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; nghe Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh báo cáo công tác thi đua khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giao ban tuần. (Thay thế Giấy mời họp số 815-MH/TU ngày 17/9/2019 của Tỉnh ủy)
Ngày ban hành 18/09/2019 Ngày hết hạn 23/09/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại