TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 832-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 832-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 832-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Giám hiệu trường Đại học Hà Tĩnh để nghe tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Ngày ban hành 17/10/2019 Ngày hết hạn 22/10/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại