TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 841-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 841-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 841-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới; nghe Đề án tổng thể về xây dựng tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025, báo cáo hai huyện đề xuất đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; Đề án về giảm nghèo cho các hộ nghèo thuộc diện được hưởng chính sách bảo trợ xã hội mà chưa có chính sách; tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020.
Ngày ban hành 01/11/2019 Ngày hết hạn 05/11/2019
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại