TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 850-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 850-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 850-MH/TU: hường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo về phương án kiến trúc, công năng sử dụng của Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc Cơ quan Tỉnh ủy.
Ngày ban hành 22/11/2019 Ngày hết hạn 24/11/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại