TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 855-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 855-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 855-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ nghe định hướng chiến lược phát triển hạ tầng giao thông chủ yếu của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo và giao ban tuần.
Ngày ban hành 27/11/2019 Ngày hết hạn 01/12/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm