TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 859-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 859-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 859-MH/TU: Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp nghe và cho ý kiến về Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
Ngày ban hành 02/12/2019 Ngày hết hạn 04/12/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tất cả
Đính kèm