TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 861-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 861-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 861-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh cho ý kiến về Đề án Đổi mới toàn diện Trường Đại học Hà Tĩnh và giao ban tuần.
Ngày ban hành 06/12/2019 Ngày hết hạn 07/12/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm