TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 862-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 862-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 862-MH/TU: Tổ nghiên cứu Đề án "Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới" họp thảo luận về Đề án
Ngày ban hành 06/12/2019 Ngày hết hạn 09/12/2019
Người ký Trần Minh Phương Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm