TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 865-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 865-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 865-MH/TU: Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp nghe và cho ý kiến về Dự thảo lần thứ nhất Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
Ngày ban hành 09/12/2019 Ngày hết hạn 12/12/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm