TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 866-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 866-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 866-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, một số nội dung về công tác cán bộ; bổ cứu các vấn đề khi thực hiện quy trình và vướng mắc trong quá trình thực hiện Kết luận 144-KL/TU và Nghị quyết 164/NQ-HĐND về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Ngày ban hành 09/12/2019 Ngày hết hạn 12/12/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm