TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 895-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 895-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 895-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng đặc thù cấp tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; quán triệt Kết luận số 158-KL/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về hội quần chúng.
Ngày ban hành 10/01/2020 Ngày hết hạn 14/01/2020
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại