TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 898-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 898-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 898-MH/U: Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc “Đảng Cộng sản Việt Nam - trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và vì chủ nghĩa xã hội” kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày ban hành 12/01/2020 Ngày hết hạn 16/01/2020
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại