TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 916-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 916-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 916-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo việc thực hiện Thông báo số 677-TB/TU, ngày 20/7/2018 về sắp xếp các tổ chức hội quần chúng đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Ngày ban hành 13/02/2020 Ngày hết hạn 19/02/2020
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại