TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 921-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 921-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 921-MH/TU: Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ năm 2020 và Quyết định số 215-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; dự thảo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tỉnh, thành phố.
Ngày ban hành 14/02/2020 Ngày hết hạn 19/02/2020
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại