TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 924-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 924-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 924-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tháng 02 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới; cho ý kiến về việc xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, Đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2020 và việc thực hiện Đề án giảm nghèo theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Ngày ban hành 17/02/2020 Ngày hết hạn 25/02/2020
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại