TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 926-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 926-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 926-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 22/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án về nâng cao hiệu quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới và hướng dẫn “Sổ tay công tác tôn giáo”.
Ngày ban hành 18/02/2020 Ngày hết hạn 21/02/2020
Người ký Trần Đình Thuyên Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại