TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 929-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 929-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 929-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp thảo luận về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ.
Ngày ban hành 23/02/2020 Ngày hết hạn 26/02/2020
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại