TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 930-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 930-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 930-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện mô hình thí điểm nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo và chủ trương luân chuyển, biệt phái cán bộ ở cấp xã và cấp huyện.
Ngày ban hành 23/02/2020 Ngày hết hạn 26/02/2020
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại