TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 964-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 964-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 964-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe Tổ khảo sát nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 báo cáo về phân công nhiệm vụ của Tổ khảo sát, đề cương nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành khảo sát nhân sự.
Ngày ban hành 30/03/2020 Ngày hết hạn 03/04/2020
Người ký Nguyễn Trọng Thường Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại