TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 969-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 969-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 969-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thống nhất phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII, Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng; bàn một số nội dung về công tác cán bộ và triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới.
Ngày ban hành 07/04/2020 Ngày hết hạn 10/04/2020
Người ký Nguyễn Trọng Thường Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại