Quyết định Phê duyệt chỉ tiêu và danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023
EmailPrintAa
07:59 19/04/2023


Ý kiến bạn đọc