TÌM KIẾM VĂN BẢN

Nghị định : 42/2012/NÐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Số/ Ký hiệu 42/2012/NÐ-CP
Trích yếu Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Ngày ban hành 11/05/2012 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành Chỉnh phủ
Đính kèm