TÌM KIẾM VĂN BẢN

Nghị Quyết : 01-NQ/TU
Loại văn bản Nghị Quyết
Số/ Ký hiệu 01-NQ/TU
Trích yếu Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 29/10/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2010; mục tiêu, định hướng và những giải pháp chủ yếu về công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai những năm tiếp theo
Ngày ban hành 29/10/2010 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm