Một số kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí 9 tháng năm 2017
EmailPrintAa
16:21 04/10/2017

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, 9 tháng đầu năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào phong trào chung của tỉnh.
 

Đồng chí Lê Đình Sơn phát biểu tại cuộc họp giao ban với

Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan Khối Nội chính quý III năm 2017

 

Ban Nội chính đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017; kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong năm 2016; tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, các hội nghị sơ kết, tổng kết, giao ban định kỳ với các cơ quan Khối Nội chính. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình an ninh trật tự, những vấn đề nổi cộm bức xúc, phức tạp trên địa bàn, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời; phối hợp tham mưu xử lý các vụ việc phát sinh liên quan đến sự cố môi trường biển, một số vụ khiếu kiện đông người; tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo xử lý một số vụ việc thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài; tham mưu đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, dư luận quan tâm đảm bảo chính xác, khách quan, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

 Bên cạnh đó, Ban Nội chính đã ban hành, triển khai Kế hoạch số 05-KH/BNCTU ngày 16/2/2017 về thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2017; thường xuyên, tích cực chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại các địa phương, đơn vị; trực tiếp kiểm tra, đôn đốc công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại 04 cơ quan, đơn vị và 03 địa phương. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu IV, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng đối với Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng với các cơ quan chức năng nắm tình hình, tiến độ công tác bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho các tổ chức, cá nhân tại thị xã Kỳ Anh, các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh để tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo. Tổ chức khảo sát, phân tích, đánh giá hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn ngân sách và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn trong phát triển các mô hình sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã; nợ xây dựng cơ bản... Phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn chủ trương của Đảng, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho gần 150 cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

Tại cuộc họp giao ban với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan Khối Nội chính quý III năm 2017, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực của Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong Khối Nội chính Thời gian tới, nhiệm vụ tham mưu về công tác nội chính hết sức nặng nề. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ban Nội chính phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nêu cao tính chủ động, nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong Khối nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy các chủ trương, chính sách, giải pháp lãnh đạo công tác nội chính, nhất là đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Võ Thị Thảo - Ban Nội chính Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc