Rèn luyện phẩm chất đạo đức, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
EmailPrintAa
15:04 06/04/2016

Trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng, do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ở mục VI – Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII, đã chỉ rõ: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Nhiệm vụ trọng tâm số một.

Việc Trung ương Đảng đặt nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... là nhiệm vụ trọng tâm số một đã cho thấy nhận thức về biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là rất rõ ràng. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Đảng ta đề cập đến là tình trạng tiêu cực, là sự tự biến đổi, thay đổi tư tưởng chính trị trong nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, đi ngược mục tiêu lý tưởng, đạo đức cách mạng của Đảng và bản chất của chế độ XHCN ở Việt Nam; làm giảm sút sức chiến đấu của Đảng, dẫn đến triệt tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, đoàn thể các cấp.

Cũng về vấn đề này, trước đó, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã đánh giá: “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí là nghiêm trọng… Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu CNXH, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp”.

 

Toàn cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế hiện nay, các thế lực thù địch cũng triệt để lợi dụng vấn đề này để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không chỉ trong Đảng, trong hệ thống chính quyền mà còn ở phạm vi toàn xã hội; chúng đẩy mạnh hoạt động thâm nhập, tác động phá hoại từ bên trong, từ nội bộ hòng làm mất vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Đảng cũng đã có những đánh giá kịp thời và cảnh báo “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những nguy cơ.

Bài học luôn mới

Sở dĩ vẫn còn “đất” cho những kẻ mà tư tưởng đã bị tha hóa, bị bôi đen tồn tại cũng một phần có trách nhiệm ở cơ quan quản lý. Chính sự quản lý cán bộ, đảng viên chưa thực sự sát sao, chặt chẽ, ít giám sát nội bộ đối với cán bộ, công chức đã khiến nhiều cán bộ, công chức “tha hồ” tự cho mình “quyền” làm mọi điều mà không sợ bị kiểm soát. Điều này đã dẫn tới lạm quyền mà ở cấp độ cao hơn là tha hóa quyền lực. Những thu nhập bất chính vẫn cứ đến mà không bị kiểm soát có một phần nguyên nhân bởi chúng ta vẫn còn thiếu một cơ chế kiểm soát thu nhập cá nhân của cán bộ, đảng viên một cách có hiệu quả.

Thêm vào đó, tình trạng quản lý cán bộ lỏng lẻo, ít giáo dục cán bộ, đảng viên ở nhiều cơ quan cũng là một trong những nguyên nhân làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên “tự do” tiếp cận với những luồng thông tin “độc hại” không chỉ từ intenet, mà thậm chí từ chính những hội, đoàn, những tổ chức tưởng như “nhân đạo”, “nhân văn”… kia, thực chất là nơi để các thế lực thù địch lấy đó làm “lớp học” truyền bá những tư tưởng phản động về cái gọi là tự do, dân chủ… theo những mô-típ rất xa vời, nhưng bản chất là hình thức đào tạo trá hình về lật đổ bất bạo động.

Độ mở và sự lỏng lẻo trong quản lý hoạt động các trang mạng xã hội cùng với sự phát triển “nóng” của hệ thống thông tin đại chúng cũng là “sân chơi” lớn mà các thế lực thù địch lợi dụng. Có thể thấy rằng, Việt Nam là một trong số ít nước có tốc độ phát triển công nghệ thông tin, viễn thông nhanh; song cũng là một trong số ít nước trên thế giới chưa quản lý tốt loại hình dịch vụ này. Lấy ví dụ nhỏ là việc bày bán các loại SIM, thẻ điện thoại tràn lan mà không đi kèm những biện pháp hiệu quả quản lý thông tin người dùng cũng là một trong những nguyên nhân khiến mạng xã hội, internet “ngập rác”.

Chính những lỗ hổng cùng sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm ở nhiều cấp ngành đã khiến nhiều cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ lão thành, học giả, văn nghệ sĩ cũng bị các thế lực thù địch lợi dụng. Phát biểu của một số nhân sĩ, nhóm, hội thời gian qua trên các diễn đàn mạng xã hội khi thì quy kết, khi thì đồng tình với luận điệu của các thế lực thù địch, cho rằng những khó khăn, tồn tại về kinh tế, văn hóa, xã hội, nạn tham ô, tham nhũng ở Việt Nam là do “lỗi hệ thống”… đã gây  dao động trong một bộ phận quần chúng. Tuy nhiên, những luận điệu của một nhóm người, một vài người không thể mê hoặc được những đảng viên, quần chúng nhân dân luôn tỉnh táo biết lựa chọn thông tin, con đường đúng đắn.

Không để mặt tốt giảm xuống…

Thực tiễn sinh động, phong phú và các thành tựu to lớn cùng những bài học sâu sắc qua 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI là cơ sở vững chắc để Đảng ta đưa ra những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, mở ra thời kỳ phát triển mới, tốt đẹp của đất nước, dân tộc. Đảng cũng nhận thức, nhiều đảng viên, tổ chức đảng còn hạn chế, khuyết điểm, vì vậy Trung ương Đảng yêu cầu mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần tự giác, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, "lợi ích nhóm", nói không đi đôi với làm.

Thực tế đã chứng minh, âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở Việt Nam là không thay đổi, chỉ có phương thức và thủ đoạn của chúng là thay đổi. Vì vậy, đấu tranh phòng chống và làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, các cấp, ngành. Bài học được V.I Lê-nin chỉ ra là: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta. Toàn bộ vấn đề là ở chữ "nếu" này. Nếu chúng ta do sai lầm mà gây ra sự chia rẽ thì tất cả sẽ sụp đổ…”.

 “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là quá trình đấu tranh lâu dài, đan xen nhau giữa các mặt tích cực và tiêu cực trong mỗi cá nhân, tổ chức. Nếu công tác đấu tranh bị buông lỏng, yếu tố tiêu cực sẽ tăng dần lên, yếu tố tốt đẹp sẽ giảm đi, phai nhạt dần; đến khi yếu tố xấu vượt trội, thắng thế, chi phối thì  sẽ tạo ra sự tự chuyển hóa rất nguy hiểm.

Với quân đội, các thế lực thù địch vẫn tập trung để chống phá. Chúng tìm mọi cách để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” quân đội thông qua chiêu bài đòi “phi chính trị hóa” quân đội. Chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội và tăng cường xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là hai mặt của quá trình xây dựng quân đội theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Theo báo QDND


    Ý kiến bạn đọc