100% phiếu đồng ý công nhận huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018.
EmailPrintAa
16:18 28/11/2018

Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2018, tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng thẩm định Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã tổ chức họp xét công nhận huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2018.

Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp, cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Trung ương, đại diện một số ban, bộ, ngành liên quan. Về phía tỉnh Hà Tĩnh, có đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện lãnh đạo huyện Nghi Xuân.

Sau khi nghe đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hà Tĩnh và của huyện Nghi Xuân, Báo cáo của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đã có ý kiến phản biện, nêu lên một số ý kiến liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu quốc gia của huyện Nghi Xuân và đề nghị tỉnh Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong việc xây dựng huyện nông thôn mới để huyện Nghi Xuân phát triển bền vững. Đồng chí Đặng Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đã giải trình làm rõ các nội dung mà các thành viên Hội đồng quan tâm.

Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội, nhất là kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua; đồng thời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, chia sẻ, động viên, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương đối với Hà Tĩnh và trong quá trình huyện Nghi Xuân phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Tiếp đó, Hội đồng thẩm định của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã tiến hành bỏ phiếu công nhận huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2018. Kết quả, 100% phiếu đồng ý công nhận huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã khẳng định: Trên cơ sở báo cáo của Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương, báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh, ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, ý kiến giải trình của lãnh đạo huyện Nghi Xuân và kết quả bỏ phiếu, Hội đồng thẩm định thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nghi Xuân là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Huyện Nghi Xuân trở thành huyện đầu tiên trong tỉnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Kết quả này khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của cấp ủy, chính quyền huyện Nghi Xuân nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, chung sức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó, cổ vũ, động viên các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân và làm thay đổi bộ mặt nông thôn Hà Tĩnh.

Dự kiến Lễ Công bố và đón nhận danh hiệu huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh vào ngày 15/12/2018.

Phan Thị Mai Linh - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc