Cẩm Bình đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu
EmailPrintAa
18:11 14/07/2022

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2013, Đảng bộ và Nhân dân xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên) tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Hội đồng cấp tỉnh bỏ phiếu xã nông thôn mới kiểu mẫu

Cẩm Bình là xã thuần nông, có diện tích tự nhiên 1.086 ha, có 1.456 hộ với trên 5.000 người, là xã duy nhất trong cả nước được Đảng và Nhà nước phong tặng 04 danh hiệu anh hùng, đặc biệt 02 lần được phong tặng anh hùng về giáo dục. Đảng bộ xã có 432 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ. Phát huy truyền thống anh hùng, xã đã có bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Triển khai thực hiện Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 về việc ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, đến nay, xã đã đạt 5/5 tiêu chí: Sản xuất - thu nhập - hộ nghèo; Giáo dục - Y tế - Văn hóa; Môi trường; An ninh trật tự - Hành chính công; Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Ngày 28/6/2022, Cẩm Bình đã được Hội đồng cấp tỉnh bỏ phiếu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 với 100% số phiếu.

Toàn xã có 362 hộ sản xuất kinh doanh cá thể, 12 tổ hợp tác, 26 mô hình kinh tế (04 mô hình trồng trọt, 22 mô hình chăn nuôi tổng hợp), 03 hợp tác xã và 22 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo khá nhiều việc làm cho lao động địa phương. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã bám sát Đề án phát triển nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, kế hoạch xây dựng nông thôn mới và các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện để chỉ đạo xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế; khuyến khích, vận động Nhân dân đưa các giống cây, con có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, tiêu biểu như mô hình chăn nuôi tổng hợp tại thôn Đông Nam Lý của hộ gia đình anh Trần Danh Giáp; mô hình trồng lúa hữu cơ kết hợp nuôi trồng thủy sản liên kết với tập đoàn Quế Lâm tại thôn Đông Trung với diện tích 2.5 ha, mô hình trồng giống lúa ST 25 cho thu nhập cao với chất lượng gạo thơm, ngon, dẻo…

Gạo ST 25 Cẩm Bình

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, phát huy tốt truyền thống hiếu học; tỷ lệ học sinh giỏi ngày càng tăng, tỷ lệ huy động trẻ em đi mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%, thanh niên tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục đi học trung học phổ thông, bổ túc đạt tỷ lệ 97% trở lên; Trạm Y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Nhân dân; chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa được nâng lên. Công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, 100% hộ dân thực hiện việc phân loại rác thải tại hộ gia đình, đa số các hộ dân chăn nuôi trên địa bàn đều có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo (có hầm bioga, đệm lót sinh học). Không có hiện tượng khiếu kiện đông người trái pháp luật, các thủ tục hành chính được công khai minh bạch, đầy đủ, có mô hình giao dịch một cửa giải quyết các thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả. Hiện 9/9 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Bình tiếp tục duy trì bền vững và nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Chú trọng phát triển sản xuất, đồng thời phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, huy động nhiều nguồn nhân lực, phát huy phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đặng Thị Nga (Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Cẩm Xuyên)


    Ý kiến bạn đọc